“राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण” मध्ये नवीन पदांसाठी कायमस्वरूपी भरती !! लगेच करा अर्ज…

Spread the love

Table of Contents

State Cooperative Election Authority Bharti 2023

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण भरती २०२३ : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (State Cooperative Election Authority) यांनी जाहीर केलेल्या अधिसुचना आणि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत उप सहकारी निवडणूकआयुक्त, सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त, उच्चश्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी पदासाठी 07 रिक्त जागांसाठी पदभरती सुरू आहेत, इच्छुक आणि पात्र उमेदवार यासाठी अर्ज करू शकतात..अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 जुन 2023 आहे. या पदांसाठी असणारी वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता आणि अर्ज कसा करावा यासंबंधीत सर्व माहिती भरतीवार्ता या वेबसाईटच्या खालील भागात दिली आहे……

 State Cooperative Election Authority recruitment 2023:  State Cooperative Election Authority has announced a notification and published an advertisement for the  position of Deputy Joint Election Commissioner, Assistant Joint Election Commissioner, High-Grade Stenographer, Assistant Administrative Officer, and Statistical Officer for 07 vacancies, interested and eligible candidates can apply, and last date of application is 30th of June2023. all the information regarding the age limit, educational qualification and how to apply for these posts are given in the below section of the website Bhartivarta…

State Cooperative Election Authority

State Cooperative Election Authority/SECA recruitment 2023

एकूण पदे

पदाचे नाव: उप सहकारी निवडणूकआयुक्त, सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त, उच्चश्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी

पदांची संख्या : 07  जागा
पदाचे नावपद संख्या 
उप सहकारी निवडणूक आयुक्त01 पद
सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त02 पदे
उच्चश्रेणी लघुलेखक01 पद
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी02 पदे
सांख्यिकी अधिकारी01 पद

शैक्षणिक अट :
पदाचे नावशैक्षणिक पात्रता
उप सहकारी निवडणूकआयुक्त१. विवक्षित कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव ही पुर्व अट असेल.

२. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी व तसा किमान एम.बी.बी.एस. दर्जाचे डॉक्टरचा दाखला किंवा शासकीय वैदयकीय अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील.

३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. तसे अंतिम कार्यालयाचे प्रमाणपत्र / पत्र आवश्यक राहील.
सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त१. विवक्षित कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव ही पुर्व अट असेल.

२. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी व तसा किमान एम.बी.बी.एस. दर्जाचे डॉक्टरचा दाखला किंवा शासकीय वैदयकीय अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील.

३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. तसे अंतिम कार्यालयाचे प्रमाणपत्र / पत्र आवश्यक राहील.
उच्चश्रेणी लघुलेखक१. विवक्षित कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव ही पुर्व अट असेल.

२. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी व तसा किमान एम.बी.बी.एस. दर्जाचे डॉक्टरचा दाखला किंवा शासकीय वैदयकीय अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील.

३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. तसे अंतिम कार्यालयाचे प्रमाणपत्र / पत्र आवश्यक राहील.
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी१. विवक्षित कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव ही पुर्व अट असेल.

२. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी व तसा किमान एम.बी.बी.एस. दर्जाचे डॉक्टरचा दाखला किंवा शासकीय वैदयकीय अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील.

३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. तसे अंतिम कार्यालयाचे प्रमाणपत्र / पत्र आवश्यक राहील.
सांख्यिकी अधिकारी१. विवक्षित कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव ही पुर्व अट असेल.

२. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी व तसा किमान एम.बी.बी.एस. दर्जाचे डॉक्टरचा दाखला किंवा शासकीय वैदयकीय अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील.

३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. तसे अंतिम कार्यालयाचे प्रमाणपत्र / पत्र आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा : राज्यातील सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी अधिकारी/कर्मचारी म्हणून वयाची ६५ वर्षे पूर्ण न करता कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीसाठी पात्र असतील परंतु नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्ती ६५ वर्षे वयापर्यंत काम करत राहू शकतात.

वेतनश्रेणी :
पदाचे नाववेतनश्रेणी
उप सहकारी निवडणूकआयुक्त(एस२०) ५६१००-१७७५००
सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त(एस १५) ४१८००-१३२३००
उच्चश्रेणी लघुलेखक(एस १५) ४१८००-१३२३००
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी( एस १४) ३८६०० -१२२८००
सांख्यिकी अधिकारी(एस १५) ४१८००-१३२३००

अर्ज पद्धती : ऑफलाईन/ ऑनलाईन (ई-मेल)

अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : सदस्य सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जुनी मध्यवर्ती इमारत, तळ मजला, पुणे ४११००१

ई-मेल पत्ता : sceapune@gmail.com

नोकरी ठिकाण : महाराष्ट्र

महत्त्वाच्या तारखा

अर्ज सुरू होण्याची तारीख – 01 जुन 2023 

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 30 जुन 2023 

नोकरी आणि रोजगार संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी Bharativarta.com या आपल्या अधिकृत
वेबसाईटला दररोज भेट द्या. तसेच आपल्या गरजू मित्र आणि मैत्रिणींना ही माहिती शेअर करा…. नोकरी
संबंधित अपडेट मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या whatsapp आणि Telegramme ग्रुपला जॉईन व्हा….

अधिकृत वेबसाईट


PDF डाऊनलोड


नोकरी संदर्भातल्या नवनवीन अपडेट मिळवण्यासाठी whatsappलोगो वर क्लिक करा

नोकरी संदर्भातल्या नवनवीन अपडेट मिळवण्यासाठी telegram लोगो वर क्लिक करा